O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mužů a žen, zpestřená štafetovými běhy mužů a dorostenců a štafetou mužů 4 x 100. Večer byla v sokolovně veselice. Znamenitá účast a dokonalost cvičení učinily z této slavnosti jeden z mála radostných okamžiků v roce tak truchlivém. Bylo to poslední veřejné vystoupení Sokolstva v Novém Městě na Mor. před okupací.

4. – 6. 7. Uspořádány v Praze hlavní dny 10. všesokolského sletu, obraz síly, radosti i odvahy československého Sokolstva. Z N. Města účastnilo se těchto hlavních sokolských svátků množství účastníků všech kategorií.

15. 7. Konala se ustavující schůze nově zvoleného městského zastupitelstva, na níž zvolen po čtvrté za starostu města berní ředitel v. v. Rudolf Litochleb, člen strany živnostenské. Prvním náměstkem zvolen prof. Josef Fiala za čsl. stranu lidovou, druhým Josef Svoboda za stranu nár. socialist. Referáty přiděleny takto: lesní H. Zezulákovi, jatky J. Fialovi, stavební ing. V. Šírovi, kanalizace, komunikace a obecní pozemky J. Svobodovi, obecní budovy Fr. Pochopovi, bezpečnost ing. B. Vavříkovi, policie požární, tržní, váha, dozor nad obchody, kontrola masa a potraviny dr. K. Peňázovi, vodovod J. Khunovi a věci sociální K. Linhartovi. Pro volbu komisí sdružily se politické strany takto:
1. skupina – čsl. strana lidová a křesť. Sociální; 2. skupina – strana živnostenská a republikánská;
3. skupina – strana pokroková, cos. demokratická, nár. socialistická a komunistická.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda