O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 299

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Předpis dodávek. Skot 22.640 kg, vepři 13,230 kg, mléko 133.500l (splněno na 97,8%), vejce 71.410 kusů (splněno 67.349), žito 450 g (splněno na 134%), ječmen 30 g (100%), oves 185 g (101,%), brambory 4.000 q. Jak byla splněna dodávka skotu, vepřů a brambor, nebylo lze zatím zjistit, poněvadž Hospodářské družstvo nevěnovalo evidenci plnění dodávek náležitou péči. Osevní plochy vesměs dodrženy, výmlat organisován ve skupinách. Na pozemcích, o které se stará obec, pracovaly brigády a školní mládež.

Zdravotní stav obyvatelstva byl vcelku dobrý, i když v zimních měsících hodně řádil, hlavně u dětí záškrt, spála a plané neštovice. Bylo také dosti případů infekční žloutenky. O zdraví nemocných se stará z největší části okresní nemocenská pojišťovna, která zřídila během roku v městské budově dřívějšího ONV ambulatoria, fungující vedle ambulatorií okresní nemocnice. Při reorganisaci ONS přešla část úřednictva do Havlíčkova Brodu. Preventivním akcím ve prospěch zdraví lidu věnoval pozornost také místní skupina ČČK, hlavně kursy pro samaritány a dobrovolné sestry a organisováním akce dárců krve. Tato, bohužel, nenašla u našich spoluobčanů takové pochopení, jakého by si pro svůj nedozírný přímo význam zasloužila, a proto je dosavadní počet dárců krve poměrně malý.
V uplynulém roce došlo také k několika pouličním nehodám, hlavně na osudné křižovatce na Palackého náměstí. Takových případů bylo pět, bohudík žádný z nich neskončil smrtí. Šlo hlavně o poranění, způsobené auty nebo motocykly, nebo při srážce aut s motocykly.
Rušná byla tělovýchovná činnost místní jednoty Sokol. Vedle

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012