O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 298

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ká 7,50 Kč, krupice 13 Kčs, 1kg chleba 5 Kčs, rohlík 4 dkg – 1 Kč. Cukr 1 kg 15 Kčs (140), 1 kg kávy 800 Kčs (jen volná), 1 dkg čaje 16 Kčs (jen volný)- 1 kg umělého tuku 38 Kčs.

Stavební ruch. Dokončeny stavby dvanácti bytových jednotek nákladem 1,640.000 Kčs, stavba vodojemu 847.000. Upravena komunikace na Dukle v délce 352m a tamtéž kanalizace v délce 210m, adaptován byt pro zřízence MNV a pokryta taškami polovina střechy budovy MNV, vybudován vodovod k Chiraně v délce 80m, upraveno prameniště vodovodu a kanalizace na Výhledech v délce 197m, provedeny některé adaptace pro vyšší školu sociální v budově zámku a adaptace místností v prvních poschodí budovy Hospodářského družstva na náměstí pro internát této školy, opravena střecha gymnasia, navezen kámen ke stěhování spojovací silnice od nádraží na Výhledy, v budově střední školy upraven byt pro školníka, dále školní kuchyně a jídelna pro školní stravovací stanici, upravena místnost pro hudební školu, opraveny místnosti v okresní nemocenské pojišťovně, provedena přípojka vodovodu k bytovým jednotkám Chirany, které za Kazmírovcem vytvářejí rozsáhlou kolonii jednopokojových domků pro zaměstnance, položen vodovod od Výhledů k družstevní pekárně a k budově chudobince a opravena hráz Cihelského rybníka. Dobrovolnými brigádami upraveny městské parky, hlavně u Štursova pomníku padlých. Mnoho vykonala dobrovolná brigáda při úpravě silničky a kanalizace na Výhledech. Okresní Národní výbor dokončil stavbu kotelny a instalaci jejího vnitřního zařízení. Při kotelně postaven přes čtyřicet metrů vysoký komín. Dokončovány také domy pro zaměstnance nemocnice a primáře.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012