O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 297

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ské pekárny se staly součástí národního podniku Pardubicko – Jihlavské mlýny. Pro společnou pekárnu, která má být uvedena v život v roce 1951, adaptovány místnosti vedle chudobince.
V domě A. Häuslerové na náměstí zřízena kancelář CIT (cestovní informační služba). Vedoucím ustanoven Josef Kovařík, po něm A. Chocholáč. Pro budovní rozvoj cizineckého ruchu, který se má na Novoměstsku v příštích letech rozvinout, má zřízení informační kanceláře veliký význam.
Nutno konečně připomenout, že v tomto roce zřízena u nádraží u Šmídovy cementárny pobočka Československých uhelných skladů, jejímž vedoucím ustanoven bývalý trafikant Josef Svoboda.

Bezúspěšnými se zatím ukázaly všechny pokusy o založení Jednotného zemědělského družstva v našem městě. Byl sice jmenován přípravný výbor, jehož předsedou zvolen profesor Arnošt Svítil, ale doposud se nepodařilo ani KSŠ ani místnímu Národnímu výboru dosáhnout pronikavějších úspěchů v přesvědčení místních zemědělců o výhodách družstevního hospodaření.

Na konec této kapitoly z hospodářského života připojuji několik cen nejvýznamnějších potravin, jak se v uplynulém roce platily na trhu vázaném (maso, sádlo, tuky, cukr a mléko) a volném. Hovězí maso kg 35–48 Kčs (vázané) – 100–200 (volné), telecí 32–62 (100–220), vepřové 44–50 (100–200), skopové 42–57 (100–120). Sádlo 44 vyškvařené 60 (volné 220). Vuřty 44 (180), párky 58 (250), salám 38–71 (120–300), slanina 52–57, šunka jen volná 400 Kčs za jeden kilogram. Máslo 80 (280), vejce 4,70–7 Kčs za kus. Mouka hrubá 1 kg 13 Kčs, hlad–

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012