O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 296

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Potom následovaly další, takže ke konci kalendářního roku 1950 jsou začleněny do něho skoro všechny novoměstské podniky, dílny a obchody, pokud se ovšem nestaly součástí znárodněných podniků rázu celostátního. Jsou to především všechny hotely (Německý Musil, Panský dům, Sporthotel a Gregor) a hostince (Štěpánek, Mička, Joukl a Koza), dále Lorencovo cukrářství, Kaňova, Librova a Vojanova autodoprava, Halvova autosprávkárna, stolařství Mazlovo a Danielovo, sedlářství Vít. Fialy, všechna holičství (Vomela, Čejka, Fiala, Šmída, Sokolíček a Lorenc), která soustředěna ve dvou podnicích, Lorencově a Fialově, dámské kadeřnictví v podniku Sokolíčkově, dále Andrlíkové a Bojanovského zahradnictví, obchod modistky Messenské, Koudelovo klempířství, Liedermannovo a Polnického zámečnictví, fotografický závod Srnského, Šteflovo natěračství a Houdkovo malířství. Pokud je kronikáři známo, zůstává soukromým podnikem Pálkovo hodinářství, Plevovo knihařství, Benešovo a Novákovo kovářství, Německého a Smetanovy kovodílny. Novákovo soustružnictví, Klosovo natěračství, oba mlýny, obchod Mrázkův a knihkupectví F. Fialové. Dobrovolně byl uzavřen obchod A. Svítila. Vedoucím komunálního podniku ustanoven bývalý majitel pletárny, Gustav Suchý, účetním J. Hošek. Se vzrůstající agendou bylo ovšem nutné i rozšíření počtu kancelářského personálu o další úředníky.
Ze znárodněných závodů na výrobu lyží a sáněk (Slonek, Chroust, Mokrý, Špinar a Formánek) vytvořen pobočný závod národního podniku Sport, který zabral místnosti národního podniku Sandrik, uvolněné jeho splynutím se závody léčebné mechaniky. Z větších závodů stolařských firma Dvořákova se stala součástí národního podniku DP závody, závod Klapačův a malířství Zobačovo součástí okresního komunálního podniku ve Žďáře. Novoměst -

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk.rok 2011/2012