O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 295

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

19. XII. Konána poslední plenární schůze MNV, řízená za onemocnělého předsedu V. Berana prvním místopředsedou Jar. Doležalem za účasti 20 členů. Finanční referent Miloš Messenský přečetl podobný návrh obecního rozpočtu na role 1951, podal výklad o stavu obecního hospodaření a poukázal na nutnost přizpůsobit obecní hospodaření v příštím roce směrným rozpočtovým částkám. Po zodpovědění několika dotazů byl rozpočet jednomyslně schválen.
21. XII. Uspořádána za slušné účasti občanstva slavnost narozenin generalissima Stalina s proslovem a s vhodnými čísly zpěvními, hudebními a recitačními.
K závěru chronologického vypsání významných událostí, které se v uplynulém roce odehrály v našem městě, připojuji několik všeobecných projednání týkajících se života města a jeho obyvatelstva.
Nejdříve o další přeměně hospodářského života obyvatel našeho města ze sektoru soukromokapitalistického na sektor socialistický. Největší význam má zde úspěšné vybudování městského komunálního podniku. K jeho realizování byly vykonány přípravy již v r. 1949, jak svědčí některé protokoly o zasedání pléna místního národního výboru. Zakládací listina byla schválena na schůzi pléna MNV 10. října 1950. Prvním závodem, začleněným do komunálního podniku, byl instalatérský závod Josefa Pietvaldskiho a pohřební ústav Methoděje Jelínka, oba od 1. I. 1950.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková