O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 294

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dená čísla zpěvní, hudební, taneční a recitační obstarali žáci a žákyně místních škol II. a III. stupně. Účast, hlavně z řad dospělých spoluobčanů, byla malá.
29. XI. Místní Národní výbor uspořádal další Hovory s občanstvem. Úvodní projev měl referent ONV Josef Khun. Hlavním bodem jednání bylo přečtení návrhu o rozpočtu místního Národního výboru pro rok 1951. Promluvil o něm a k hlavním položkám podal vysvětlení finanční referent rady MNV Miloš Messenský. Další připomínky, týkající se záležitostí MNV, přednesl místní tajemník Leopold Novák.
Začátkem prosince objevila se i v našem městě přechodná kalamita s nedostatkem mouky, zaviněná reakční šeptanou propagandou. Neměla však dlouhé trvání, ale vynutila se přísnější regulaci prodeje.
12. XII. Žactvo III. stupně novoměstských škol uspořádalo v sále sokolovny mírovou slavnost. Hlavní projev měl referent KNV v Jihlavě Jurečka, ostatní jednání řídil člen okresního výboru SŠM Jiří Paroubek. Zástupci žactva přednesli své závazky. Projevy byly doplněny recitací Nezvalovy básně Zpěv míru a hudebními čísly gymnasijního orchestru, řízeného prof. Rovenským.
14. XII. Uspořádána tradiční slavnost vztyčení vánočního stromu republiky, který letos poprvé nemá nejpřednější úkol charitativní (proto také u něho už nabyly pokladničky), ale má hlavně ukázat radostné výsledky naší budovatelské práce.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková