O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 293

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

5. XI. V rámci oslav 33. výročí Velké říjnové revoluce zahrálo Horácké divadlo úspěšnou hru Alexandra Simukova Vrabčí hory. Vlastní oslava uspořádaná všemi novoměstskými školami a složkami Národní fronty, se konala 6. listopadu v sále sokolovny za značné účasti občanstva. Po zahrání státní hymny československé a sovětské promluvil o významu historických říjnových událostí v r. 1917 odborný učitel z Přibyslavi, Polenský. Zástupci MNV, škol, závodů a masových organisací přednesli své závazky. Kulturní část oslavy provedl prof. A. Rovenský a zpěvní a recitační sbor místní skupiny SSM. Město bylo vyzdobeno prapory a také řada výkladních skříní, hlavně znárodněných obchodů, byla k tomuto dni vkusně vyzdobena.
12. XI. Místní odbočka Rady žen a Svazu přátel SSSR uspořádaly v sále sokolovny početně navštívenou schůzi, na které o svých zážitcích z cesty po Sovětském svazu promluvila poslankyně Vaverková a rolník Škarka z Hlinného, oba účastníci výpravy do SSSR. Na oba projevy navázala hodně živá diskuse, v níž se účastníci schůze dotazovali na různé problémy sovětského života po stránce hospodářské, sociální, kulturní i náboženské. Písňové vložky zazpívali, tentokrát nevalně, členové místní skupiny SČM.
23. XI. Místní národní výbor uspořádal vzpomínkový večer k oslavě 54. narozenin presidenta republiky, Klementa Gottwalda. Jeho význam jako předního bojovníka za socialismus a prvního dělníka na prezidentském stolci republiky výstižně zhodnotil předseda městské organisace KSČ Remeš. Vkusná a slušně prove-

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková