O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 292

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

16. X. Konala se v sále sokolovny slavnostní schůze pléna MNV s pořadem přečtení projevu ministra vnitra Noska, který měl v Soběslavi a který je zároveň slavnostním slibem všech členů míst. Národních výborů prezidentu republiky. Text slibu přečetl předseda ONV Frant. Dostál. Potom složili členové pléna do jeho rukou slib a současně obdrželi jmenovací dekrety. Zapěním státní hymny tato slavnostní část schůze ukončena. Potom následovala debata a volné návrhy. Diskuse se týkala otázky pokračování stavby budovy střední školy, zásobování města palivem, hlavně koksem, zřízení jeslí a potřeby brigádníků na úpravy komunikací. Oba totiž obdržela větší částku na úpravu komunikací z akce 5M, ale bude zapotřebí, aby větší část prací byla odpracována dobrovolnými brigádami.
24. X. Na podmět okresního školního výboru ve Žďáře uspořádalo žactvo všech stupňů místních škol Večer s proslovem, recitacemi, čísly hudebními, zpěvními a tanečními. Pěkného a ideově dobře uspořádaného večera se zúčastnilo jenom velmi málo lidí. Pro potřeby strádajících dětí Koreje uspořádaly všechny školy peněžní sbírku, která vynesla přes 20.000 Kčs. Byl to druhý nejvyšší výtěžek na okrese.
25. X. Za chladného a větrného počasí napadl první sníh, který zůstal po tři dny ležet.
28. X. Místní tělocvičná jednota Sokol uspořádala v rámci celostátní akce štafetový běh městem za značné účasti startujících i živého zájmu občanstva. Běžce pozdravil předseda MNV V. Beran.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková