O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 291

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ředitelství gymnasia ředitel František Hradecký. Velmi srdečně za přivítání poděkoval a upřímně všechny shromážděné pozdravil vedoucí výpravy. Pak odevzdán řediteli ústavu upomínkový dar (psací souprava) a začaly hry a závody studentů a studentek, které měli pěkný a radostný průběh. Milým přátelským večírkem v sokolovně a autobusovým zájezdem po novoměstském okolí byl tento pěkný zájezd levických studentů do našeho města zakončen. Hostitelem byl místní Národní výbor, který také umožnil zájezd po okolí.
10. X. Konána za účasti 24 členů schůze pléna MNV. Zúčastnil se jí také předseda ONV Frant. Dostál a místní tajemník Leopold Novák. V zahájení připomněl předseda MNV, že vzhledem k tomu, že na schůzi má být přečten text slibu členů MNV, což je nepochybně akt závažný, který by měl být realizován také za širší účasti občanstva, pokládá ve shodě s názorem předsedy ONV za vhodné svolat novou schůzi pléna MNV na 16. října do sokolovny. Na dalším pořadu schůze byly pouze dva body: návrh rady MNV, aby čtvrť, lidově zvaná Korsika, byla přezvána na Dukelskou, a schválení zakládací listiny městského komunálního podniku. Oba návrhy byly jednomyslně schváleny. Potom přednesl předseda ONV obsažnější projev, týkající se některých aktuálních záležitostí okresu (zřízení okresního pohostinského komunálního podniku, organizace Okresní národní pojišťovny, výkup brambor, nutnost ostražitosti ve všem, co by snad mohlo podlamovat autoritu státu). Dále doporučil členům MNV, aby působili mezi občanstvem, aby byl dodržován pětiletý plán a plněny všechny povinnosti a úkoly, které ukládá doba.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková