O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 290

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

16. IX. Zemřel v Brně po nákaze infekční žloutenkou významný sportovec, hudebník a hodný člověk, ing. Lubor Jelínek, syn ředitele dívčí školy národní v. v. Josefa Jelínka. Byl pohřben na hřbitově „u kostelíčka“ za velké účasti osobních přátel a všeho občanstva 20. září.
6. X. Uspořádán v sále sokolovny Den armády, který měl dokumentovat nejnižší přátelské styky mezi pracujícím lidem a ochranitelkou jeho vydobytých práv – naší armádou. Za četné účasti občanstva pronesl odborný učitel Josef Večeřa projev za MNV a Fr. Padalík za KSČ. Za armádu promluvil vojín jihlavské posádky. Vhodným rámcem všech proslovů byl hudební a recitační pořad, provedený místní skupinou SŠM za řízení Jiřího Maděry. Písní práce byl tento pěkný přátelský veček zakončen.
V rámci družby studujících gymnasií v českých zemích a na Slovensku navštívilo naše město dvacetpět studentů a studentek gymnasia z Levic, vedených profesorem. Na nádraží byli přivítání zástupcem MNV Jos. Večeřou, a za ústavní skupinu SŠM Jiřím Paroulkem. Večer se hosté účastnili dne armády v sokolovně a dne 7. října v osm hodin dopoledne shromáždění žactva škol III. stupně v rámci „dne armády“, na němž zástupci žáků přednesli své závazky a odevzdali přítomnému důstojníkovi jihlavské posádky, který měl při shromáždění projev, písemné blahopřejné projevy vojenským útvarům v Jihlavě. Dopoledne v devět hodin konalo se na sokolském stadionu oficielní přivítání milých slovenských hostí. Pozdravil je předseda MNV Vil. Beran, zástupce okres. výboru KSČ tajemník Pujman, za okresní výbor SŠM J. Dostál a za

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková