O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a melodie sborů nejpřednějších našich skladatelů dodávaly nám duchovní posily (Foerstrův sbor Svatý Václave!) a při sboru posledním, Nešverově Moravěnce, kdy jsme všichni manifestačně bez příkazu povstali jako při hymně v hlubokém dojetí cítili jsme mnohem víc, než jenom umělecký zážitek, cítili jsme společný tep věrných českých srdcí pěvců u nás, společně trpících, ale společně také pevně věřících, že přejdou vichřice hněvu, bolesti, potupení a strádání, a že zase bude svítit slunko míru, pokoje a klidného života jednotlivce i celého národního kolektiva.

10. – 24. 6. Všemi reklamními prostředky, včetně pestrobarevných plakátů, vyhlášena a prováděná sbírka kovů jako příspěvek našich zemí k vítězství Říše. Pohádka o tom, že Německo má všech surovin potřebných pro válku neomezené množství, byla usvědčena touto sbírkou jako nepravdivá.

27. 6. Konána schůze městského zastupitelstva, na níž schválena účetní uzávěrka za rok 1940, vykazující řádné příjmy ve výši 1,411.528,76 Kč, vydání ve výši 1,394.849,16 Kč, hotovost 16.679.60 Kč. Na téže schůzi projednán a schválen rozpočet na rok 1942, vykazující řádnou potřebu ve výši 903.693 Kč, úhradu 439.746 Kč. Schodek 463.947 Kč, bude uhrazen přirážkami ve výši 253.685; o vyrovnání zbývajícího neuhrazeného schodku bude požádán zemský vyrovnávací fond. U mimořádných výdajích se počítá s výpůjčkou 300.000 Kč na prodloužení kanalizace v nových částech města, 400.000 Kč na úpravu náměstí a 200.000 Kč na úpravu místností pro městské úřady. Velká potřeba bytů vedla městské zastupitelstvo k rozhodnutí, aby byla vyhlášena pro majitele bytů povinnost, hlásit všechny volné byty.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda