O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 289

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v Bystřici nad Pern. Kubíka a zjistila jejich stanovisko. Poněvadž Příštího dne budou uspořádány Hovory s občanstvem, měla na nich deputace podat zprávu o výsledku jednání. Tak se také stalo. Zástupci komunistické strany ani okresního Národního výboru v Bystřici neměli vcelku námitek proti připojení Nového Města k jejich okresu a tím k Brněnskému kraji, ale naprosto odmítavě pro jednání pro deputaci téměř nedůstojném a ponižujícím se postavil proti krajský tajemník KSČ v Brně, Otto Šling.
19. IX. Místní Národní výbor uspořádal v sále sokolovny první Hovory s občany. Zúčastnilo se jich hodně novoměstských občanů. Zahájil je předseda MNV Fr. Kožíšek. Referát o reorganizaci místních Národních výborů, které mají plnit závažné úkoly při budování socialismu u nás a při zajištění míru, k němuž nezbytně potřebují spolupráce všeho občanstva, hlavně mládeže a žen, přednese předseda ONV Fr. Dostál, který dále zdůraznil nutnost pozitivní kritiky MNV, prohloubení jeho spojení s lidem a velmi nutnou a potřebnou kontrolu vší jeho práce. Potom přednesl předseda MVN Vil. Beran referát o práci místního Národního výboru v uplynulém roce, jehož podstatné body jsou zachyceny v záznamech této kroniky, o schůzích pléna MNV nebo v jiných souvislostech. Významné bylo jeho sdělení, že v radě MNV je 80% komunistů. Po něm přednesli své zprávy všichni referenti rady MNV, po nichž se rozvinula čilá diskuse. Je nepochybné, že tyto první Hovory s občanstvem přinesly pozitivní výsledky, které se v dalších hovorech nepochybně ještě prohloubí jak ve prospěch obyvatel města, tak i pro Národní výbor.

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková