O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 288

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

školních budov k vlastnímu započetí školního roku.
18. IX. Poněvadž KNV oznámil, že podle přípisu ministerstva vnitra budou ke konci roku možné zákonitou cestou některé drobnější revize v hranicích jednotlivých krajů, byl svolán městský výbor KSČ, aby se vyjádřil k palčivé otázce setrvání Nového Města u kraje Jihlavského, nebo přičlenění ke kraji Brněnskému. Po velmi obsáhlé diskusi, závažnými argumenty podpírající přání strany i obyvatelstva města připojit naše město ke kraji Brněnskému, bylo rozhodnuto pokusit se o realizaci tohoto přání. Rozhodnutí bylo předloženo členské schůzi strany, konané za veliké účasti členstva v sokolovně dne 18. září. O závažnosti jednání svědčila účast předseda KNV Paška, okresního tajemníka KSČ Fučíka a ještě dalších významných funkcionářů. Hlavní referát měl předseda KNV Pašek, který před zdůrazňování, že mu na dalším setrvání Nového Města u Jihlavského kraje nezáleží, přece jen se snažil přesvědčit shromážděné, že bude pro město výhodnější, když dosavadní stav nebude měněn. Přečetl usnesení jednotlivých výborů místních organizací KSČ z blízkých vesnic, že jsou pro setrvání u Jihlavského kraje a pak kriticky zhodnotil usnesení výboru městské organizace KSČ. Členové výboru se bránili proti jeho výtkám, takže často docházelo k diskusní výměně názorů. Ostře zaútočil na novoměstské členy výboru KSČ i okresní tajemník Fučík. Místy měla schůze rušný ráz, který se nakonec uklidnil, když bylo rozhodnuto, aby tříčlenná deputace (Šajnar, Remeš a Pohanka) spolu s předsedou KNV Paškem navštívila příštího dne tajemníka krajského výboru KSČ v Brně Ottu Šlinga a předsedu ONV

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková