O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 287

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

200.000 na rozšíření regulačního plánu města, 800.000 na zřízení veřejného rozhlasu, 1,450.000 na stavbu dvou bytových jednotek, 350.000 na stavbu mostu u jatek, 820.000 na regulaci Ochozského potoka a 50.000 na vypracování projektu regulace potoka Rokytenského. Schválen také plán potřeby stavební údržby městských budov (hlavně gymnasia), ve výši 5,790.000Kčs. Schválen program stavebních investic z akce 5M, počítající s následujícími investicemi: 350.000 na úpravu vozovky silnice od nádraží k Výhledům a Malé ulici, 450.000 na úpravu vozovky od sokolovny ke katolickému hřbitovu a na náměstí, 150.000 na úpravu rybníka Zichovce pro koupaliště a 70.000 na kanalizace na Výhledech, 100.000 na úpravu hřiště pro mateřskou školu a 50.000 na úpravu městských sadů.
Koncem srpna byl přeložen na nové působiště jako primář interního oddělení nemocnice v Jihlavě tvůrce interního oddělení okresní veřejné nemocnice v našem Městě, MUDr. Miloš Štursa. Jeho nástupcem stal se jeho bývalý sekundář a před návratem do Nového Města primář interního oddělení státní nemocnice v Rymařově, MUDr. Hendrych.
1. IX. Obzvláště slavnostní byl letos začátek školního roku. Žactvo všech stupňů novoměstských škol se svými řediteli a učiteli, vedené dechovou hudbou gymnasia, řízenou prof. A. Rovenským, prošlo v slavnostním průvodu městem a před budovou střední školy chlapecké vyslechlo nadšený a nabádavý projev předseda MNV V. Berana. Důstojné zahájení nového školního roku zakončeno státní hymnou. Potom se odebrali žáci jednotlivých škol do svých

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková