O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 286

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dářský.  J. Večeřa – III. pro školství, osvětu a tělesnou výchovu. – B. Pohanková – IV. práce, sociální péče a referát zdravotní. N. Messenský – V. finanční a záležitosti lesní. – A. Buřval – VI. zemědělský. P. Klapač – VII. pro vnitřní obchod a zásobování vyjma sběru surovin. – V. Fišmon – VIII. sběr surovin. – Frant. Nečas – IX. technický. Projednání účetní uzávěrky za rok 1949 a schválení úhrady překročených položek v tomto roce. Po přečtení zprávy finanční komise přednesl finanční referent zprávu o účetní uzávěrce, která vykazuje v hlavním obecním účtu v řádném hospodaření příjmy 3,537.508.15 a výdaje ve stejné výši, v mimořádném hospodaření součet příjmů ve výši 7,164.438.95Kčs roven vydání. Příjmová náležitost byla v řádném hospodaření proti rozpočtu nepříznivější o 5,530.318.05, výdajová náležitost byla nižší o 5,090.508.08. Celkový výsledek řádného hospodaření je proti rozpočtu nepříznivější o 265.368.02Kčs, celkový výsledek hospodaření mimořádného je proti rozpočtu příznivější o 368.628Kčs. Účetní uzávěrka i překročení výdajových položek bylo plénem jednomyslně schváleno. Schválen návrh rady MNV, aby všechny dávky a poplatky (nápojová, z karet, z přechodného ubytování, ze psů, z používaných místností, za úřední výkony a poplatky za zvěropolicejní prohlídku dobytka před vydáváním nebo prodloužením dobytčího původního listu) dosud obcí vybírané, byly ve výši odpovídající platným předpisům vybírány i nadále. – Schválen investiční plán na rok 1951, vykazující tyto položky: 500.000 na přepracování projektu na stavbu školy, 800.000 na prodloužení vodovodu, 900.000 na stavbu hájenky, 3,000.000 na zřízení retenční nádrže, 750.000 na zřízení kanalizace u Chirany, 15,200.000 na stavbu školy, 400.000 na stavbu kanalizace v ulici Stalinově, 550.000 na vypracování projektu turistické chaty,

Rok: 
Přepsal/a: 
Žaneta Slonková