O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 285

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

práce, a bylo jich velmi mnoho, vykonali Vincenc Makovský a kulturní referent MNV, Josef Večeřa. Výstavu navštívilo přes 1500 lidí. Na začátku školního roku přišli také žáci gymnasia a vyšší školy sociální.
Podstatnější rozšíření venerických chorob v naší republice vynutilo se energická opatření našich zdravotních institucí v preventivním boji proti nim. Patřila k nim také zkouška krve všech mužů a žen od osmnácti do čtyřiceti let, provedená v aule gymnasia 24. srpna. Provedli ji odebráním kapky krve, záznamem a prozkoumáním, zda je krev aktivní nebo negativní, pracovníci krajského zdravotního referátu.
29. VIII. Za malé účasti pouze 21 členů konána v zasedací síni MNV schůze pléna MNV. Byla to první schůze reorganisovaného Národního výboru, scházející se, jak připomněl při zahájení předseda V. Beran, za značného mezinárodního napětí, způsobeného propuknuvší válkou v Koreji. Za nejzávažnější úkol pro nejbližší období prohlásil předseda společný podzimní osev a nutnost zřízení JZD. Z dalšího pořadí jednání uvádím tyto významné body. Poněvadž podle vládního nařízení čís. 14 z 28. II. 1950 Sb musí být u všech místních NV třetí a čtvrté kategorie ustanoven místní tajemník, který je politickým a odborným pomocníkem a poradcem Nár. výboru a jemuž jsou všichni ostatní zaměstnanci MNV podřízeni, navrhla rada MNV na toto místo Leopolda Nováka. Návrh, potvrzený KNV v Jihlavě výnosem z 31. VII. 1950, Zn 193/31/7 – 1950 byl jednomyslně přijat. – Předělení referátů jednotlivým členům rady. V. Beran – I. referát pro všeobecné vnitřní věci a plánování. J. Doležal – II. bezpečnostní a hospo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová