O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 284

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

němž následovalo shromáždění, na kterém promluvil krajský předseda SČM poslanec Havlíček, předseda KNV poslanec Pašek a zástupce ústředního výboru SČM. Odpoledne uspořádány na hřišti u sokolovny závody v lehké atletice, zápas v kopané a po něm radostná lidová veselice.
2. VIII. Zuřila nad Novým Městem prudká bouře s velikou průtrží mračen. Byly jí způsobeny záplavy, hlavně před hotelem Německý, i škody na polích.
V západních okresích státu objevilo se v srpnu nebezpečí zkázy brambor mandelinkou bramborovou, zanesenou k nám západními imperialisty. I u nás, v kraji, kde brambory tvoří jednu z nejvýznamnějších složek zemědělské výroby, musela být vykonána preventivní opatření, hlavně přísné prohlídky kultur.
Ve dnech 13. – 27. srpna uspořádána v aule gymnasia výstava malířských a sochařských děl mladých umělců Horácka. Vystavovali malíři Kopáček, Večeřa, Kosinka, Zezuláková a sochař Košík. Podle úsudku odborníků šlo o výstavu velmi hodnotnou, která se právem těšila velkému zájmu obyvatel města i hostů, dlících v té době na Horácku.
Současně uspořádána v sále sokolovny u příležitosti 25. výročí smrti našeho vynikajícího rodáka, sochaře Jana Štursy, výstava jeho nejvýznamnějších děl. O závažnosti výstavy svědčí to, že se jejího zahájení zúčastnila početná delegace pražských umělců v čele s historikem umění prof. dr. Jaromírem Pečírkou, karikaturistou Pelcem a malířem Sychrou, a že mimo naše město byla instalována pouze v Praze, Bratislavě a v Brně. Všechny přípravné

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová