O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 283

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mírovci a aby byly do potoka za Masarykovou ulicí zasazeny roury a upraveny tak, aby se na ně mohly v případě požáru nasadit ssací koše. Bezpečnostní referent Jaromír Doležal prohlásil, že požadavky hasičského sboru bere za své a že po dohodě s ním zařídí vše potřebné. Potom jednáno o zřízení hudební školy (více o tom v souborném vylíčení kulturního života v tomto roce) a nakonec schváleno ustanovení profesora Arnošta Svítila místním agronomem a opatření rady MNV, aby místní Národní výbor převzal do své režie hospodaření na pozemcích, které by jinak zůstaly neobdělány.
V červnu (3.) dožil se v plném rozvoji tvůrčích sil padesáti let vynikající rodák z našeho města, profesor vysoké školy technické v Brně a akademický sochař Vincenc Makovský. K řadě blahopřání od nejvýznamnějších představitelů našeho života politického (sám president republiky Klement Gottwald mu poslal osobní list) připojil se svým blahopřejným projevem také místní Národní výbor našeho města.
2. VII. Městská organizace KSČ uspořádala za hojné účasti členů strany i městského obyvatelstva na náměstí slavnost rozvinutí praporu, který organisaci darovala místní odbočka rady žen. Po projevech následoval koncert hornické kapely z Oslavan a odpoledne na hřišti u sokolovny lidová veselice, která se po všech stránkách velmi pěkně vydařila.
30. VII. Členové Svazu čsl. mládeže, pracující na dostavbě trati Tišnov – Havlíčkův Brod, uspořádali v našem městě slavnost, nazvanou Den stavby mládeže. Dopoledne prošel městem průvod účastníků, po

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová