O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 282

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a že také občanstvo projevilo nepatrný zájem o tento významný akt lidové správy. Potom nastínil pracovní program NV na další období, v němž na první místo postavil zřízení Jednotného zemědělského družstva, hudební školy, veřejného rozhlasu a postavení pomníku Rudé armádě. Po stránce kulturní doporučil větší návštěvu divadelních představení Horáckého divadla. Nakonec projevil přání, aby všechny korporace i ostatní obyvatelstvo města přednášelo častěji MNV své požadavky, aby na jejich podkladě mohl být vypracován přesnější plán dalšího postupu práce, a aby také členové místní skupiny SČM se větší měrou zapojili do práce v našem městě. Menší diskuse se rozvinula kolem otázky zřízení Jednotného zemědělského družstva. Člen rady Petr Klapač žádal, že by bylo vhodném objasnit místním zemědělcům podmínky a postup při zakládání JZD. Vysvětlení podal zástupce ONV Ant. Velín, k jehož připomínkám Petr Klapač dodal, že zemědělcům nestačí jenom ústní vysvětlování, ale že by chtěli konkrétně a jasně vědět a vidět, co bude s nimi, jejich polnostmi, inventářem, hlavně pokud jde o zemědělce starší. Člen rady A. Buřval k tomu poznamenal, že o těchto věcech bylo již se zemědělci diskutováno, ale bezvýsledně poněvadž projevují nepatrný zájem a přesvědčování jich je velmi těžké.
Poněvadž se blíží doma žní, vydal SNB ve Žďáře nařízení o protipožárních opatřeních na ochranu přírody, které bylo přečteno předsedou. Přítomný velitel sboru dobrovolných hasičů, Josef Beneš, požádal předsedu MNV, aby v zájmu provádění všech protipožárních opatření byla napuštěna voda do všech městských kašen, aby byla upravena nádrž na Masarykově ulici, aby byl obnoven můstek ve Sporthotelu, aby bylo možno zajet se stříkačkou k rybníku Kaz-

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová