O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 281

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

četných návštěvníků. Město oživlo v obou krásných letních dnech bujarým ruchem školní mládeže, které se jistě u nás líbilo. Velmi početný sbor učitelů všech stupňů novoměstských škol slavnosti po všech stránkách pečlivě připravil, a proto jejich úspěch po stránce morální i finanční byl velmi uspokojivý.
27. VI. Konala se ustavující schůze pléna reorganisovaného místního Národního výboru v aule gymnasia. Zúčastnilo se jí 22 členů pléna: Vilibald Beran, Adolf Buřval, Jaromír Doležal, Petr Klapač, Miloš Messenský, František Nečas, Berta Pohanková, Ing. Mirko Tulis, Josef Večeřa, Josef Hlaváček, Marie Lorencová, Jan Mrázek, František Padalík, Jindřich Rozsypal, František Skalník, Jan Škavrada, Karel Špinar, Jaromír Vurcl, Antonie Zástěrová, Otto Fišmon, Václav Masařík a Libuše Zobačová. Schůzi zahájil zástupce ONV ve Žďáře Antonín Velín přivítáním přítomných a kratším projevem, v němž zdůraznil nutnost prohlubování styků mezi lidem a místním Národním výborem a dále potřebu kontroly jeho práce a činnosti pomocí sboru důvěrníků. Po projevu přečetl jména navržených členů reorganisovaného MNV a test slibu Československé republice, který vyslechli přítomní stojíce. Po přečtení slibu složili všichni přítomní členové rukou dáním předepsaný slib do rukou zástupce ONV A. Velína. Potom zvolen aklamací předsedou MNV Vilibald Beran, prvním místopředsedou Jaromír Doležal, druhým Petr Klapač. Za členy rady zvoleni: Miloš Messenský, Adolf Buřval, František Nečas, Berta Pohanková, Josef Večeřa a Otto Fišmon. Po provedení volby členů rady ujal se řízení schůze novězvolený předseda MNV. Ve svém úvodním proslovu projevil politování, že se do ustavující schůze nedostavili ani všichni členové reorganisovaného Nár. výboru,

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová