O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 280

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

9. V. Oslavy pražského povstání a osvobození našeho města Rudou armádou konaly se v menším  rozsahu ve dnech 5. a 9. května. O uspořádání se postarala místní odbočka Rady žen jednak uspořádáním pietní a dnes už vžité vzpomínkové slavnosti u hrobů padlých rudoarmějců na katolickém hřbitově (stará se také o jejich důstojné udržování a výzdobu), a pak mírovou slavností, uspořádanou za účasti španělské bojovnice za mír, která prodlévala v Československu.
V měsíci květnu došlo s vydatnou podporou městské organisace KSČ k založení místní skupiny Svazu čsl. mládeže.
24. VI. Ve dnech 24. a 25. června uspořádal Okresní pedagogický sbor a Okresní výbor Sokola ,,Radostné dny mládeže". V sobotu 24. června v osm hodin dopoledne konal se v sále sokolovny II. sjezd žákovských organisací a pionýrských oddílů junáka, řízený funkcionáři těchto organisací zcela samostatně. Současně se konaly na sokolském stadionu závody žactva v lehké atletice a ve hrách. Odpoledne předvedeno v sokolovně pestré pásmo hudby, recitací, zpěvů sólových i sborových a scén dramatických nejlepších žáků a skupin ze škol žďárského okresu, jehož nejlepší čísla opakována večer pro dospělé. V neděli dopoledne konány na stadioně zkoušky na hromadná odpolední vystoupení. Odpoledne prošel za poměrně malého zájmu městského obyvatelstva průvod žactva od nádraží městem na stadion, kde proveden velmi úspěšně a pěkného zájmu čestně shromážděného obecenstva Tělovýchovný den žactva okresu. Po oba dny uspořádána v několika místnostech střední školy chlapecké bohatá výstavba žákovských prací všech škol okresu. Těšila se velké pozornosti

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová