O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

německý ředitel nadačního velkostatku Petr Fritz, oberlandratem v Jihlavě násilně a proti dosavadnímu obecnímu zřízení protizákonně pověřený funkcí prvního náměstka starostova. Dosavadní zastupitelstvo se starostou Litochlebem v čele sice ponecháno, ale Němec Fritz vnucen městu jako skutečný diktátor, bez něhož se nesmělo ve městě nic provést. Rada i zastupitelstvo postaveny pod vrchní německy dohled. Byl přivítán starostou (v jehož pocity se jistě dovedou dobře vžít, když měl v ryze českém městě a v jeho samosprávném sboru přivítat Němce, kterého nenáviděl), jemuž slíbil, že bude všemožně podporovat a hájit zájmy města a jeho obyvatelstva. Jaká ironie od příslušníka národa, který všechno české na smrt nenáviděl! Jak se s tímto prohlášením srovnávalo to, co začalo na konci září tohoto roku s příchodem Heydrichovým! Na téže schůzi schváleno prodloužení kinematografické licence tělocvičně jednotě Sokol. Fritz nemohl si ovšem odpustit zvídavou otázku, tykající se správy a vedení kina. Nemožná tvářnost Vratislavova náměstí, nedůstojná okresního města, vedla zastupitelstvo k rozhodnutí, provést vhodnou úpravu tohoto náměstí. Z podaných návrhů pokládán za nejvhodnější návrh akademického sochaře V. Makovského, vyžadující nákladu ve výši kolem 400.000 Kč a počítající s přemístěním kašny a se zvýšením a vydlážděním některých částí náměstí. Rozhodnuto, aby úprava byla provedena po etapách. Schváleno, aby z kmenového jmění obce bylo zaplaceno 28.625 Kč jako část úhrady připadající na obec na zakoupení pozemku na stavbu školy.

V dubnu (19.) uspořádal pěvecký spolek Smetana koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Nejlepší mistři sborového zpěvu, vedení profesorem J. Šoupalem, poskytli návštěvníkům koncertu největší požitky hudební. Ale jejich zpěv neměl jenom význam čistě umělecký. Slova

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda