O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 279

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Aby byl umožněn co největší styk občanstva s místním Národním výborem, bude zřízena podle nařízení ONV síť důvěrníků, kteří budou sprostředkovat přání a stížností lidu MNV a současně dohlížeti na veřejná zařízení ve městě. Důvěrníků bude 35, jejich předsedou bude Josef Konvalinka a jednatelem Silvestr Dvořák. Každý důvěrník bude dostávat časopis Lidová správa. Řadou dalších sdělení a volných návrhů (nutnost zavedení veřejného rozhlasu, oslava 1. Máje, kontrola hromosvodů, odvoz popela, postavení pomníku Rudé armádě, otázka stavby turistické chaty, zřízení internátu pro žákyně vyšší školy sociální) tato velmi plodná schůze skončena.
1. V. Za krásného jarního počasí a za veliké účasti žactva všech stupňů novoměstských škol, dělníků místních závodů, členů spolků, závodních milic i ostatního občanstva z města i z blízkého okolí (jednotlivé proudy z okolních středisek přišly samostatně) oslaven letos Svátek práce. Velkolepý průvod se čtyřmi hudbami, alegorickými vozy, bohatě vybavený vlajkami a standartami prošel, veden státní vlajkou, nesenou Aloisem Pohankou, od tradičního už seřadiště májových průvodů u nemocnice městem, kolem nádraží a Masarykovou ulicí před budovu střední školy chlapecké, kde se zastavil před bohatě a vkusně vyzdobenou tribunou. Vlastní májová manifestace zahájena zahráním státní hymny československé a sovětské a přivítáním přítomných předsedou MNV Vil. Beranem. Slavnostní projev přednesl tajemník krajského výboru KSČ Pospíchal z Jihlavy. Dále následovaly zpěvní vložky, předvedené skupinou Okresní nemocenské pojišťovny, řízenou Fr. Kožíškem. Písní práce, kterou zazpívali všichni účastníci, tato mohutná manifestace zakončena.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová