O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 278

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

namnější body: Volba druhého místopředsedy MNV, jímž se stal Petr Klapač. Doplnění bytové komise Vladimírem Hamerníkem, mimořádné vyživovací komise Ervinem Krosnářem a sociální komise Boženou Ferklovou, Marií Lorencovou a Annou Zástěrovou. Schválení návrhu rady MNV, aby do předsednictva Spořitelny a záložny v Novém Městě na Moravě byl jmenován předseda ONV František Dostál a předseda MNV Vilibald Beran, do dozorčí rady zaměstnanec firmy Sandrik, František Padalík a stavitel František Nečas. Rozhodnutí, aby byl dnem 1. května 1950 pensionován pro chorobu dlouholetý městský hajný, Karel Budín, jemuž bude při nejbližší plenární schůzi MNV v jeho přítomnosti vysloveno poděkování za řádné a svědomité plnění všech služebních povinností. Plenum dále schválilo návrh rady MNV, aby byly v obecních novostavbách, zčásti již dostavených, pronajaty byty; dvoupokojové v přízemí za 225 Kčs měsíčně, v prvním poschodí za 235 Kčs, jednopokojové v přízemí za 180 Kčs, v prvním poschodí za 190 Kčs. Vzata na vědomí zpráva předsedy o reorganisaci MNV, týkající se hlavně vnitřní organisace a funkce jednotlivých referátů. Podrobnější projednání bude provedeno na příští schůzi pléna. Potom vyslechnuta zpráva předsedy o zavedení národní správy nad pilou Václava Jaroše (nár. správce František Nečas), nad domem Václava Jaroše čís. 81 (nár. správce Karel Palínek), nad firmou Bohumil Dvořák výroba nábytku (nár. správce František Skalník) a nad domem čís. 345, patřícím Idě Duškové (nár. správce Karel Palínek). Rozhodnuto, aby na základě příslušného výnosu ONV ve Žďáře byla Žďárská ulice přezvána na Stalingradskou. Je jednou z nejdelších novoměstských ulic, válečnými událostmi byla nejvíce poškozena a v prostoru nemocnice patří k nejvýstavnějším částem města.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová