O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 277

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

republiky zákon o sčítání lidu v r 1950, které mělo zachytit počet obyvatel domů, závodů živnostenských a zemědělských v nejpřesnější úplnosti. Sčítání provedli sčítací komisaři, z největší části učitelé a profesoři zdejších škol. Byli nejprve instruováni plánovacím a statickým referentem ONV. Potom roznesli ve svých obvodech sčítací materiál a podali potřebné informace přednostům domácností nebo vedoucím živnostenských nebo zemědělských závodů. Vyplněné sčítací archy začali sbírat dne 1. III. a vždy večer  je odváděli revisním sčítacím komisařům, profesoru R. Tomandlovi a řediteli v.v. Jos. Litochlebovi. Z nich prof. Tomandl provedl sumární sčítání pro celé město. Z konečných výsledků je zatím znám počet obyvatelstva, který činí 3521 mužů a žen. Proti poslednímu sčítání 1. XII. 1930, kdy napočtený 2570 obyvatel, je to přírůstek skoro o tisíc lidí. Ostatní výsledky sčítání budou zpracovány a zveřejněny později, pokud ovšem jejich povaha si nevynucuje zatajení.
8. IV. Tradiční mírová manifestace Československého Červeného kříže konala se před polednem na Bílou sobotu před Štursovým pomníkem padlých, k němuž položen věnec. Vzpomínkový akt zahájil předseda MNV Vilibald Beran, hlavní projev měla předsedkyně místní skupiny Rady žen, Berta Pohanková. Následovala recitace a přečtení mírového manifestu. Dvěma minutami ticha a zazpíváním státní hymny tato působivá a hodně navštívená manifestace zakončena.
14. IV. Konána první plenární schůze MNV za účasti 21 členů. Z bohatého pořadu zaznamenávám v  kronice nejvýz-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová