O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 276

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nebo kulturním referentem Josefem Večeřou, byla upravena sice skrovně ale vkusně místnost sousedící s kanceláří vedoucího matričního úřadu. První civilní sňatek u zdejšího matričního úřadu uzavřel František Pečínka z Domanínka s Hedvikou Zichovou z Petrovic. Novomanželé obdrželi jako upomínkový dar radiopřijímač. V roce 1950 činil počet narozených a v křesní matrice zapsaných 933, z toho z Nového Města 56, zemřelých 231 (32), sezdaných 56 z celého matričního obvodu.
26. I. Místní Národní výbor uspořádal smuteční vzpomínku, věnovanou předčasně zemřelému   čestnému občanu našeho města, akademickému sochaři prof. dr. Boh. Hochmanovi. Pietní slavnost, které se zúčastnila vdova zesnulého a jeho brněnští přátelé, konala se ve vkusně vyzdobené aule gymnasia za četné účasti novoměstského obyvatelstva. Zásluhy zemřelého o město, hlavně o zřízení závodu léčebné mechaniky, zhodnotil předseda MNV, jeho profil lidský i umělecký načrtli akademický sochař a profesor vysoké školy technické v Brně, Vincenc Makovský a spisovatel J.V.Pleva. Smuteční projevy doplněny hrou na varhany (prof. J. Mikulec), recitací Hrubínovy básně (Jar. Dvořák) a básně Wolkrovy (učitelka H. Hošpesová), zpěvem Dvořákovy biblické písně (A. Pipková) a zahráním Beethowenovy sonáty prof. A. Rovenským. Byl to jeden z mála vkusných a pietních večerů v našem městě.
Poněvadž dvacet let nebylo provedeno v našem městě sčítání lidu a protože plánované hospodářství socialistického státu nezbytně potřebuje přesných statistických čísel, vyhlásila vláda

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová