O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 275

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

S počátkem nového kalendářního roku souvisí dvě významné události v dějinách našeho města. Je to především Zahájení výroby v továrně léčebné mechaniky, nebo jak se běžně v Novém Městě říká, v Chiraně. Velká moderní budova továrny spolu s budovami okresní nemocnice vytváří charakteristickou siluetu města na straně západní a její intensivně okna svítí ve večerních hodinách mocně do ztemnělého kraje. V závodě našlo zaměstnání mnoho obyvatel z města i z blízkého okolí, čímž je zde dána pevná hospodářská základna pro hmotné zajištění chudého jinak lidu Českomoravské vysočiny. Dalo hodně práce a úsilí, než byla stavba továrny a zřízení závodu v Novém Městě povoleno. Nyní však stojí jako symbol nového budovatelského úsilí socialistického státu a také nového života obyvatel našeho města, kterému se až dosud velké tovární podniky vyhýbaly. Se zahájením provozu se ovšem objevily také potíže, hlavně s opatřováním bytů pro zaměstnance továrny; jsou jenom přechodné, než si podnik postaví v blízkosti továrny obytné domy vlastní.
Druhou událostí je zřízení matričního úřadu a úřadu MNV v Novém Městě. Podle zákona o vedení matrik státem a nikoliv jako dosud farními úřady církví státem uznaných, zřízen v našem městě matriční úřad, jehož obvod tvoří tyto obce: Nové Město na Moravě, Hlinné, Hodiškov, Jiříkovice, Koníkov, Křídla, Maršovice, Nová Ves, Olešná, Petrovice, Pohledec, Radňovice, Rokytno, Roženecké Paseky, Řečice, Slavkovice, Studnice, Věcov, Vlachovice a Zubří. Vedením úřadu pověřen dosavadní úředník MNV, Hubert Havlíček. Pro provádění sňatků, které bývají uzavírány v sobotu dopoledne před předsedou MNV Vil. Beranem

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová