O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Stalo se tak rozhodnutím ministerstva školství a osvěty koncem července 1945.

20. 9. Nadační velkostatek Marie Školské dostal německou správu. V čele postaveni říští Němci J. Pougratz a P. Fritz, oba neznámého bližšího původu a zaměstnání, jistě ale oddaní nacisté, kterým se takto dostalo odměny za jejich dřívější služby. Nepohodlní úředníci odstraněni a začalo se úřadovat pouze německy. Pro nového ředitele velkostatku začalo se stavbou vily ve Školní ulici, která později přezvána na Viktoriagasse.

Ve schůzi městského zastupitelstva jednomyslně rozhodnuto uděliti čestné občanství města zasloužilému rodáku, obvodnímu lékaři v. v. a spisovateli dr. Josefu Svítilovi – Karníkovi za jeho zásluhy o město i za blahodární činnost na poli národní kultury. Jmenování čestným občanem města provedeno jako pocta k jeho sedmdesátým narozeninám.

Rok 1941

17. 1. Po prvé v novějších dějinách města proveden zápis o schůzi městského zastupitelstva českoněmecky. Nový okupantský režim se projevil i v tom, že v ryze českém městě byl nutno vésti zápisy o schůzích rady a zastupitelstva dvojjazyčně. Ve schůzi městského zastupitelstva, konané v tento den, ustanoven dozorcem v městském chudobinci Petr Klapač, s povinností bdít nad pořádkem v chudobinci a vést stravování chovanců.

25. 4. Konala se schůze městského zastupitelstva, na kterou se dostavil

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda