O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 268

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V bývalém obchodě Slovákově zřízen volný prodej masa a masných výrobků. Papírnictví Vydavatelského družstva stalo se součástí nár. podniku Narpa, jeho tiskárna součástí Západomoravských tiskáren. Knihkupectví Khunovo součástí nár. podniku Kniha lidu a drogerie Řezáčova a Krabcova součástí Chemodrogy. Obchod Budínův součástí Elektry a Šírovo hodinářství Chronoru.
Pronikavá byla také činnost stavební, i když na nejrozsáhlejší stavbě ve městě, na budově střední školy, která se dostala po vystavení základů nad úroveň okolního terénu, byly stavební práce zastaveny. Pokračovalo se jednak v dostavbě domů a budov rozestavených (Chirana, tři domy za sokolovnou, tři na Korsice, stavby bytových domů pro personál okresní nemocnice, stavba garáží silniční správy u pohledecké silnice, stavba budov hospodářského družstva u nádraží), jednak započalo se stavbou budov nových, z nichž nejvýznamnější je zahájení stavby kotelny v okresní veřejné nemocnici a stavba dvou domů pro primáře nemocnice.
Nejvýznamnější změnou v hospodaření samosprávných svazků byla příprava přechodu hospodaření obecního k hospodaření státnímu. Jestliže v dřívějších letech připravovány velkolepé mnohamilionové investiční práce, aniž přihlíženo k jejich úhradě, vykonány nyní přípravy k přísnému a opatrnému hospodaření podle celostátního plánu, jak je zřejmé už z návrhu rozpočtu pro rok 1950. Samostatné hospodaření a investiční práce půjdou nadále mimo místní Národní výbory a budou začleněny do přísně plánovaného hospodaření celostátního.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová