O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 267

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

že dosavadní zaměstnance úřadu MNV Hubert Havlíček bude od 1. ledna 1950 ustanoven obvodním matrikářem.
V odpovědi na dotaz krajského Národního výboru, zda by byly ve městě podmínky pro zřízení pobočky hudebního ústavu ve Žďáře, rozhodnuto odpovědět kladně a zahájit jednání s ředitelstvím hudebního ústavu žďárského o podmínkách zřízení takové pobočky.  
      
Po chronologickém vylíčení nejdůležitějších událostí následuje několik poznámek souhrnných, dotýkajících se hlavně hospodářského života obyvatel našeho města.
Na prvním místě je to proměňování hospodářského života, založeného na podnikání soukromém, v sektor socialistický. Dalo se to jednak znárodňováním podniků, dále začleňováním do podniků družstevních, jednak přípravami k založení podniku komunálního. Tak znárodněna Kadlecova pila, která začleněna do národního podniku Horácké pily, kovodělný závod A. Částka do podniku Sandrik, firma Beranovský do Stavebních podniků v Havlíčkově Brodě. Z obchodů, které se první začlenily do socialistického sektoru, nutno uvést textilní obchod Šebkův na náměstí, Trojanův a Chalupův v Masarykově ulici a Dostálův na náměstí, kde zřídil Tep volný prodej textilního zboží. Z obchodů se smíšeným zbožím začleněn do družstevní ho podniku Rozvoj obchod Bílkův, Podařilův, Doležalové a bývalý obchod Bradův. Do národního podniku Pramen začleněn obchod Kubátův (s prodejen volného zboží) a Panského. Obchod Prašilův stal se součástí národního podniku Sklo a porcelán. Všichni místní řezníci vstoupili do nár. podniku Masna.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová