O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 266

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vazků, uzavřených ke Stalinovým narozeninám. Početné obyvatelstvo města, které skoro naplnilo sál sokolovny, bylo slavnostním večerem velmi spokojeno. Vlastní oslavu uspořádaly novoměstské školy. V rámci oslav byl dále ve dnech 17. a 18. prosince proveden sovětský film Buď připraven, město bylo vyzdobeno vlajkami a prapory a výkladní skříni obchodů vhodnými a vkusnými dekoracemi.
22. XII. Konána za účasti jednadvaceti členů poslední schůze pléna místního Národního výboru v tomto  roce. Schváleno na ní především provedení změn ve složení rady MNV v důsledku odvolání členů rady za KSČ Františka Padalíka a Františka Hlavatého. Místo nich stali se členy rady stavitel František Nečas a ing. Mirko Tulis, kteří před zahájením vlastního pořadu jednání složili slib věrnosti republice. Dále usneseno, aby dosavadní příliš početná (desetičlenná) a proto těžkopádná finanční komise byla nahrazena čtyřčlennou komisí kontrolní, jejímiž členy budou Karel Pokorný, Jaroslav Rýdl, Zdeňka Hošpesová a Emilie Králíčková. Schválen výkup pozemků pro další stavby továrny léčebné mechaniky a pro zřízení okresní spojovací silnice a vlečky od zastávky dráhy Nové Město na Moravě k továrně. Prodejní cena za m2 byla osm korun. Schváleno jmenování profesora gymnasia Miloše Krepse městským archivářem a provedení personálních změn u úřadu MNV. Dnem 31. prosince odejde ze služeb města úředník zásobovacího oddělení František Fiala, za něhož přijat Josef Fabian. Do služeb úřadu MNV dále přijat pro vedení zemědělského referátu Fr. Sadovský a dodatečně schváleno opatření rady, aby technický referát spravoval František Kreps. Na místo obecního posla, uprázdněné resignací Frant. Kaliny, ustanoven Frant. Mach. Vzato konečně na vědomí,

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová