O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 265

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byl ochoten přispěti nám na pomoc a hodnotící význam tohoto dne pro náš národ hlavně v přítomnosti a v budoucnosti, měl kulturní patron okresu a náš krajan, spisovatel J.V.Pleva z Brna. Pořad byl doplněn houslovým číslem profesora Rovenského a vhodnými recitacemi studujícího gymnasia J. Dvořáka.
Dnem 1. října zrušeny lístky na mouku, chléb a bílé pečivo. Úspěšná a produktivní práce našich dělníků v továrnách a vydatná pomoc v dodávkách obilí, které nám poskytl Sovětský svaz, umožnila naší vládě uvolnit jednu z nejpodstatnějších součástí zásobování obyvatelstva, to jest moukou a moučné výrobky.
7. XI. Oslaveno důstojnou akademií, uspořádanou MAV a všemi složkami Národní fronty v sále sokolovny, třicátédruhé výročí Velké říjnové revoluce. Po zahrání národní hymny československé a bratrské orchestrem gymnasia následoval proslov a po něm bohatý a pestrý pořad recitací sborových (pásmo veršů sovětských i našich básníků recitoval sbor studentů gymnasia, řízený prof. J. Mikulcem), sólových (recitovali studující gymnasia Dvořák a Bauerová) a čísel zpěvních i hudebních, nacvičených a řízených profesorem A. Rovenským. Písní práce byla tato důstojná oslava zakončena.
21. XII. Vzpomenuta pečlivě připravenou a dobře provedenou akademií sedmdesátých narozenin  generalissima J. V. Stalina. V proslovu objasněna velikost této největší postavy soudobých dějin a oceněn její význam pro SSSR, spřátelené s ním státy lidových demokracií i pro pracující lid z celého světa. Další pořad vyplnily recitace básní o Stalinovi, zpěv mužského sboru gymnasia a vyhlášení výsledků zá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová