O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 264

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedlejších, přecházejí do hlavního rozpočtu položky potřeby a úhrady účtů školních a chudinského fondu. Rozpočty obecních podniků jsou samostatné a aktivní. Také návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Dále schváleno rozdělení odměn a náhrad členům rady MNV, podle směrnic ministerstva vnitra v celkové výši 54.000 Kčs. Z nich dostane ročně předseda 13.200; vodovodní, zemědělský, zásobovací a hospodářský referent po 6000, bytový 4200 a čtyři další referenti po 3.150 Kčs.
Nakonec oznámil předseda MNV, že do neúplné rady Národního výboru byl delegován ing. Mirko Tulis, jemuž přidělen referát stavební.
20. IX. Konána v sokolovně veliká schůze městské organisace KSČ, které se zúčastnil také předseda  krajského Národního výboru poslanec Václav Pašek. Na pořadu bylo jednání o připojení Nového Města ke kraji Brněnskému. Rozsáhlé diskuse, která nakonec vyzněla manifestačně pro připojení našeho města k Brnu, se účastnili vedle dlouhé řady jiných (Pohanka, Svoboda, Hlaváček, Remeš a další) hlavně předseda MNV Vil. Beran, místopředseda ONVJ. Khun a poslanec Pašek. Ten se zdánlivě stavěl na stanovisko, že mu na tom, zda bude Nové Město patřit kraji Jihlavskému nebo Brněnskému, naprosto nezáleží. Ve skutečnosti však bylo zřejmé, že usiluje ze všech sil o to, aby zůstalo při dosavadním stavu. Schůze byla místy hodně bouřlivá.
30. IX. Vzpomenuto za poměrně malé účasti občanstva jedenáctého výročí Mnichova. Proslov,  objasňující cestu první republiky k tomuto tragickému dni, v němž evropské velmoci zradily svého spojence, připomínající dále fakt, že jediný Sovětský svaz

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová