O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 263

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

účasti 22 členů. (Z několika zápisů o schůzích pléna MNV je zřejmé, že se jich nikdy nezúčastnil plný počet členů. Je to nepochybný důkaz nevážnosti vůči tak důležité instituci lidové správy, jako plénum místního Národního výboru) Jednání se účastnila též většina členů místního akčního výboru, hlavně při projednávání druhého bodu pořadu, to jest o předložení resoluce, obsahující požadavek města o připojení ke kraji Brněnskému, ministrovi vnitra Václavu Noskovi, který se zúčastnil krajského sjezdu lidové správy, pořádaného 18. září v Jihlavě.
Nejdůležitější částí pořadu bylo schválení účetní uzávěrky obecního hospodářství za rok 1948, schválení úhrady překročených položek a schválení obecního rozpočtu na rok 1950. Hlavní obecní účet v řádném hospodářství vykázal příjmy ve výši 4,097.325,05, výdaje 4,059.923,40, hotovost 37.401,65 Kčs. V hospodaření mimořádném příjem 22,927.694,65 Kčs roven vydání. Příjmová náležitost řádného hospodaření byla proti rozpočtu příznivější o 87.535,65 Kčs, příjmová náležitost mimořádného hospodaření byla příznivější o 8,584.870,90 Kčs. Účetní uzávěrka po přečtení zprávy finanční komise byla jednomyslně a bez debaty schválena. Schválena také jednomyslně úhrada překročených výdajů, vykázaných v hlavní účetní uzávěrce částkou 2,041.030,85 Kčs, jednak nevyčerpanými úvěry na položkách výdajových, jednak vyššími příjmy, hlavně z obecních dávek a z výtěžku obecního jmění. Návrh rozpočtu na rok 1950, přednesený správcem úřadu MNV, který poukázal na nový způsob rozpočtování, podle něhož rozpočet je sestaven v rámci směrných čísel určených jednotlivým kapitolám rozpočtu okresním Národním výborem, vykazuje úhrn potřeby částkou 1,974.220 Kčs, úhrady 476.260 Kčs, tedy rozpočtový schodek 1,497.960 Kčs. Pokud se týká rozpočtů 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová