O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 262

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výborech zastoupeny všechny složky Národní fronty, došlo také k reorganisaci místního Národního výboru, do něhož nově vstoupili členové, kteří na začátku schůze složili už předepsaný slib. V důsledku reorganisace došlo i ke změně v radě MNV, která bude doplněna třemi novými členy. Navrhuje za členy rady Adolfa Buřvala, Antonína Chrousta a Josefa Večeřu. Adolf Buřval odmítl své jmenování poukazem na své zaneprázdnění, ale nakonec, když bylo rozhodnuto, že funkci zemědělského referenta, kterou měl býti pověřen spolu s členstvím v radě MNV, povede dále ředitel Josef Petr, členství v radě přijal. Také učitel Josef Večeřa se bránil svému jmenování tím, že již členem rady po únoru 1948 byl, že byl ale funkce zproštěn. Avšak i on na konec volbu přijal. Ohledně Antonína Chrousta rozhodnuto, že s ním o jeho členství v radě a o vedení vodovodního referátu bude jednáno.
1. IX.    Poněvadž se přestěhováním okresního soudu a referátu práce do Žďáru uvolnili jejich úřední místnosti, rozhodl se místní Národní výbor přestěhovati úřad MNV do uprázdněných místností. Stalo se tak dne 1. září, kdy se obecní úřad po mnohaletém přebývání v dosavadních místnostech stěhoval do kanceláří nových. Dosavadní místnosti byly zabrány školou národní a střední, stále trpící velkým nedostatkem učeben. Občanstvo si trochu pohubovalo, že se stále něco mění, ale nakonec si také zvyklo.
Dnem 1. září přeměněna dosavadní městská odborná škola pro ženská povolání na státní čtyřletou školu sociálně zdravotní za řízení dosavadní ředitelky Žofie Odrážkové.
9. IX. Konána plenární schůze místního Národního výboru za

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová