O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 261

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

5. VI. Navštívila město početná delegace dělníků závodu Chirana v Modré, aby zhlédla město i  novostavbu továrny, kam bude původní závod přestěhován. Po přivítání předsedou MNV prohlédli si staveniště továrny, město i okolí. Hlavním úkolem zájezdu byla agitace pro získání nových pracovních sil pro továrnu.
21. VI. Konal se za veliké účasti lidu z města i široké okolí pohřeb synodního seniora církve  českobratrské evangelické a našeho krajana (rodáka z Kundratic) Th dr. Josefa Křenka. Den před pohřbem byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Nového Města a uloženy přes noc v modlitebně církve. Na poslední cestě na novoměstský hřbitov doprovodili vynikajícího předáka českého evangelictví a výborného kazatele zástupci synodní rady, Husovy evangelické bohoslovecké fakulty, zástupci úřadů státních a samosprávných, velmi mnoho duchovních a masy příslušníků církve i konfesí ostatních. Jistě zemřelý netušil, když před šesti nedělemi pronášel smuteční kázání nad rakví zemřelého seniora V. Vašíře, že za tak krátkou dobu jej bude následovat.
23. VI. Konána schůze pléna místního Národního výboru za účasti dvacetipěti členů. Do rukou prvního  místopředsedy Frant. Padalíka, který schůzi řídil, složili nejdříve slib věrnosti Československé republice noví členové MNV: Josef Večeřa, Adolf Buřval, Stanislav Chlubna, Stanislav Košík, Emil Srnský, Jan Škavrada, Josef Kozák, Karel Špinar, František Vítek, Marie Zobačová a František Skalník. Potom provedena doplňovací volba členů rady MNV. Místopředseda Frant. Padalík oznámil, že ve smyslu rozhodnutí vlády, aby byly v Národních

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová