O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 260

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mechaniky, dále k bytovým jednotkám, které budou u továrny postaveny, dále do ulice Tržní a ke stavbám nad Kazmírovcem a zesílení sítě v ulici Sportovní, v ulicích za sokolovnou, u chudobince a na Nivě pod reálkou, zřízení veřejného rozhlasu, postavení plemenné stanice pro veřejné plemenníky s bytem pro chovatele, položení kanalisace v dalších částech města, provedení úpravy bazénu před domem dr. Svítila v Masarykově ulici a zřízení dvou požárních jímek. Po kratší diskusi plán jednomyslně schválen. Z dalšího pořadu jednání nutno uvésti rozhodnutí o zřízení kanalisace k závodům léčebné mechaniky, schválení zvýšeného nákladu na stavbu šesti obytných domů (zvýšily se ceny za práce kamnářské a parketářské), doplnění místního Národního výboru novými členy, a to Marii Zobačovou, Františkem Skalníkem, Františkem Matulkou a Adolfem Kadlecem, přijetí pensistů Rudolfa Buchtely a Václava Lagy jako pomocných sil pro úřad MNV, převzetí národní správy nad firmou Fr. Šmída, zednický mistr v Novém Městě, a ustanovení jmenovaného obecní technickou silou, schválení projektu na zřízení retenční nádrže spojením rybníků Klečkovce a Cihelského firmou ing. Zahrádka v Brně a schválení výhodné směny obecních rybníků Truky, Křivky, Němce a Žabince za rybníky Cihelský, Klečkovec, Zichův, Kazmírovec, Černý, Horního u dvora, Prostředního u dvora a Dolního u dvora, patřícím československým státním statkům.
3. VI. Odevzdali předseda MNV Vilibald Beran a předseda městské organisace KSČ František Padalík v  kabinetní kanceláři presidenta republiky do rukou přednosty kanceláře dr. Červíčka diplom čestného občanství a upomínkový dar- kuřáckou soupravu, zhotovenou dělníky firmy Sandrik- presidentu republiky, Klementu Gottwaldovi.

Tagy: kanalisace       přepsala Blanka Klempířová

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová