O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

26. 7. Město i kraj postihla prudká vichřice, spojená se silnou smrští, která napáchala velmi mnoho škod hlavně v lesích, kde vyvráceno velké množství stromů, a pak na elektrickém a telefonním vedení. Nepříznivé studené a mokré počasí, které trvalo celý červenec a nezměnilo se ani v srpnu, znemožňovalo přirozeně normální chod žňových prací, a mělo také za následek mnohem menší sklizeň než v letech normálních.

1.8. Tímto dnem byl přemístěn do Nového Města na Moravě koedukační ústav učitelský v Jihlavě. Nacistický režim odstranil z Jihlavy všechno české (krajský soud, gymnasium, obchodní akademii), a tak musel z města zmizet i český učitelský ústav. Místem jeho působení stalo se naše město. Správou ústavu byl pověřen správce reál. gymnasia Ladislav Staněk. Začátkem školního roku přijeli do města žáci a žákyně dvou posledních ročníků ústavu a s nimi dva profesoři s rodinami. Město vyšlo násilně sem poslaným studentům všemožně vstříc. Ubytování opatřeno v soukromých bytech, pro stravování zřízena studentská mensa, o jejíž vybudování se velmi zasloužila Okresní péče o mládež, ředitelství ústavu a ochotné novoměstské dámy, které obětavě a nezištně vypomáhaly v kuchyni a při rozdělování jídla. Ústav byl přeložen do Nového Města na M. s připomenutím, že po dvou letech, až se podrobí zkoušce dospělosti dosavadní jeho žáci, bude zrušen. Rozhodnutím ministerstva školství byl však ústav počátkem šk. r. 1941/42 obnoven. Žáci ústavu uplatnili se dobře na poli činnosti kulturní, především jako dobří hudebníci, což se projevovalo na ústavních pěvecko – hudebních akademiích, jejichž úroveň byla velmi vysoká. Bylo ovšem jisté, že po dosažení národního osvobození vrátí se ústav nazpět do Jihlavy, odkud byl okupanty násilně odstraněn.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda