O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 259

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

stupcem se později stal. Čtyřicetosm let pracoval v tvrdých pastoračních podmínkách na Českomoravské vysočině, věren kraji, z něhož vyšel, i lidu, který byl svěřen jeho péči. Vedle duchovní správy uplatnil se také jako pokrokový činovník v místních organisacích a spolcích kulturních. Jeho úmrtím odešla z Nového Města rázovitá postava vysokého, silného, vždy pečlivě tmavě oděného a zvolna kráčejícího duchovního vůdce evangelické církevní obce, na něhož budou nejenom jeho souvěrci, ale i ostatní spoluobčané dlouho vzpomínat.
Jeho pohřeb konal se za veliké účasti příslušníků církve i všeho občanstva ze staré farní budovy do modlitebny a odtud na českobratrský hřbitov. Pohřební obřady vedl a velký smuteční projev v chrámu proslovil synodní senior církve českobratrské evangelické, dr. Josef Křenek. Zesnulého doprovodilo na poslední cestě patnáct duchovních jeho církve. Smuteční sbory zazpíval místní pěvecký spolek Smetana, jehož byl zemřelý dlouholetým členem.
12. V.  Konána za účasti dvaceti členů schůze pléna místního Národního výboru s velmi bohatým  jednacím pořadem, z něhož podstatné body zaznamenávám. Na prvním místě bylo to stanovení pracovního programu města pro operativní plán investiční na rok 1950. Podle zprávy předsedy MNV plánovány pro rok 1950 tyto investice: Obnova dvou bytových jednotek v rámci zákona o stavební obnově pro Tomáše Šíra a Marii Holfenerovou, dokončení stavby vodovodu, stavba dvaceti bytových jednotek, vybudování koupaliště, částečné provedení prací se spojením rybníků Klečkovce a Cihelského, vybudování nové komunikace do zastavené čtvrti na Korsice, postavení hájenky v Ochoze, provedení instalace ústředního topení a vodovodu v budově střední školy chlapecké, rozšíření elektrické sítě k závodům léčebné

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová