O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 258

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

minutami ticha uctěna památka padlých v obou válkách. Pietní slavnosti se zúčastnilo značné množství občanstva.
1. V.  První květen, svátek pracujícího proletariátu celého světa, byl oslaven za poněkud chladného  počasí velkolepou manifestací obyvatelstva města i bližšího okolí. Na radňovské silnici seřadil se u nemocnice mohutný průvod žactva všech novoměstských škol společně s učitelstvem, hasičstva, Sokola, závodních milic, mnoha spolků a velikého počtu mužů a žen, který se dal s mnoha prapory, transparenty a alegorickými vozy a doprovázen radostnými zvuky několika dechových hudeb na pochod městem. Průvod prošel náměstím, Masarykovou ulicí a kolem nádraží se vracel na prostranství před budovou střední školy, kde se před tribunou, pestře vyzdobenou a obklopenou stožáry s prapory a vlajkami, konala vlastní slavnostní manifestace. Po zahrání státní hymny následovalo zahájení a projev slavnostního řečníka, člena rady KNV a referenta pro školství a osvětu Karla Havleny z Jihlavy. Potom přednesli své projevy zástupci školní mládeže, ředitel R. Musil za školy, studující gymnasia A. Žilková za ČSM, profesor S. Dvořák za Sokol a Fr. Doležalová za Radu žen. Vhodná sborová čísla zazpíval pěvecký sbor městské organisace KSČ, řízený odb. učitelem J. Ferklem. Písní práce byla tato velkolepá oslava prvního máje ukončena.
8. V. Zemřel a 11. května byl na místním českobratrském hřbitově pohřben dlouholetý farář a senior     českobratrské církve evangelické, Vincenc Vašíř. Pocházel z Prosetína a po ukončení bohosloveckých studií na zahraničních universitách přišel do Nového Města jako výpomocný vikář tehdejšího seniora Josefa Dobeše, jehož ná-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová