O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 257

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

revise hranic krajů zaslána. Skeptická připomínka člena rady MNV Aleše Částka, že s návratem okresu do Nového Města nelze s největší pravděpodobností vůbec počítat, a že také revise hranic krajů je málo pravděpodobná, ukázala se bohužel pravdivou, jak bude zřejmé z dalších záznamů o marném jednání v této věci.

Neustále hrozící nebezpečí nové války vzbudilo v zemích lidových demokracií veliké hnutí mírové, které využívalo všech prostředků k účinné propagaci mírové myšlenky. Projevem takové mírové akce, která měla značný ohlas, byla veliká schůze všechno občanstva v sokolovně, uspořádaná místní jednotou Sokola 12. dubna. Mírové projevy učinili: za Sokol R. Musil, za církev katolickou kaplan Kříž, za církev českobratrskouevangelickou senior V. Kejř, za Čsl. Červený kříž prof. Jos. Mikulec, za městkou organisaci KSČ Boh. Pleva, za okresní výbor KSČ Mir. Hošpes, a dále zástupce nemocnice, firmy Sandrik, Horáckých pil a Stavebních závodů. Hudební rámec obstarali studenti gymnasia. Jednomyslně schválená mírová resoluce byla zaslána příslušným místům v Praze.

16. IV. Konala se tradiční mírová slavnost Čsl. Červeného kříže na Bílou sobotu. Od budovy chlapecké  střední školy vyšel průvod školní mládeže a delegací krojovaných spolků ke Štursovu pomníku padlých, k němuž položen věnec. Potom začala vlastní slavnost reprodukovanou hudbou Dvořákova Larga z Novosvětské symfonie, stručným projevem předsedy místní skupiny ČŠK primáře MUDr J. Pospíšilíka a hlavním mírovým projevem člena rady ONV Josefa Khuma. Vhodná recitace studujícího gymnasia J. Dvořáka a další reprodukovaná hudba vyplnili čas do dvanácté hodiny, kdy dvěma

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová