O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 256

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ulici. Shořela střecha; stroje a vnitřní zařízení se podařilo zachránit. Příčinou ohně bylo vadné elektrické vedení.
25. II. Místní národní výbor u vědomí, že město bylo přesídlením všech okresních úřadů velmi  poškozeno, vynakládal veliké úsilí, aby, bude-li to ovšem v rámci zákonných předpisů možné, bylo toto rozhodnutí zrušeno a aby se zase Nové Město stalo středem a sídlem okresu. V případě, že by byla tato eventualita zcela vyloučena, aby bylo alespoň naše město připojeno k okresu Bystřice nad Pern., a tím aby se dostalo ke kraji Brněnskému, do jehož hlavního města Brna mělo obyvatelstvo města i okresu jak ve věcech hospodářských, tak i kulturních vždy mnohem větší spad než do Jihlavy. Proto byla na den 25. března svolána společná schůze místního akčního výboru a místního Národního výboru, na které měl být projednán pouze jediný bod pořadu, to jest odeslání žádosti o revisi hranic krajů Brno a Jihlava. Předseda MNV na této schůzi připomněl, že připojení Nového Města ke kraji Jihlavskému bylo provedeno bez vědomí a proti vůli MNV. Proti připojení vyslovila se také většina obcí soudního okresu novoměstského. Proti jasnému prohlášení p. ministra vnitra Noska, že o návrzích nové územní organizace bylo v krajích jednáno po poctivém prozkoumání všech místních požadavků, projednaných přímo s činiteli místní správy, prohlásil dále předseda MNV, že o připojení Nového Města ke kraji Jihlavskému nebylo jednáno s žádným místním Národním výborem všech 151 obcí bývalého politického okresu novoměstského, a že dokonce ani bývalému předsedovi ONV nebylo o jednání v této věci nic známo. Po zprávě předsedově se rozvinula čilá debata, po níž jednomyslně schváleno rozhodnutí, aby byla ministerstvu vnitra žádost o provedení

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová