O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 255

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z této firmy zřízen komunální podnik, do něhož by se začlenily i další firmy, pokud by se ovšem samy přihlásily. Zatím tak učinil pouze stavitel Frant. Nečas s živností stavební a kamenolomem. O závažném rozhodnutí hodně diskutováno všemi členy pléna místního Národního výboru. Diskuse se týkala hlavně otázek finančních, to jest, zda obec je povinna dáti majitelům podniků, začleněných do podniku komunálního, odškodné a z jakých pramenů má být toto uhrazeno, a dále otázky způsobu vedení komunálního podniku. Nakonec rozhodnuto z obou stavebních závodů komunální stavební podnik zřídit. Konečně schválilo plénum návrh rady, doporučený finanční komisí, aby byly sjednány u spořitelny v Novém městě výpůjčky: 500.000 Kčs na stavbu vodo vodu, 500.000 na stavbu šesti jednopatrových domů, 1,100.000 na dostavbu učitelských domů a koupi pozemků a konečně 150.000 na zakoupení a převzetí instalačního materiálu od Josefa Pietwaldskiho.

13. III. Místní akční výbor uspořádal večer česko-polské vzájemnosti v sále sokolovny. Četné obecenstvo  vyslechlo slavnostní projev profesora Jos. Mikulce o historických předpokladech vzájemných vztahů Čechů a Poláků a o tom, jak lidové demokracie v obou státech umožňují nejužší spolupráci, kulturní i hospodářské budování socialismu v obou zemích, a tím i zabezpečení pokojných vztahů obou národů v přítomnosti i v budoucnosti. Vhodnými čísly zpěvními a hudebními doplnili pořad slavnostního večera studenti zdejšího gymnasia. Včera se pro nemoc nezúčastnil přední bojovník za česko-polskou vzájemnost, spisovatel dr. J. Svítil.

16. III. Vypukl požár v dílně výrobců lyží bratří Mokrých na Žďárské

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová