O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 254

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

město od svého zvolení (4.VII. 1946), hlavně za jeho veliké úsilí o hospodářské zabezpečení a rozvoj města po stránce stavební.
     Potom přikročeno k volbě nového předsedy MNV. Předsedající Fr. Padalík oznámil, že KSČ navrhuje za předsedu úředníka Státních lesů – závod Devět skal, VilibaldA Berana. Na dotaz, zda není proti jeho volbě námitek ze strany zástupců čsl. strany lidové, odpověděl člen pléna za tuto stranu Josef Okůrka, že takových námitek není. Na to provedena aklamací volba, jíž jednomyslně zvolen předsedovi MNV Vilibald Beran. Nově zvolený předseda poděkoval za důvěru, znova kladně zhodnotil zásluhy odstoupivšího předsedy J. Musila a požádal členy rady i pléna o podporu v úřadě, který nastupuje bez zvláštních zkušeností v oboru samosprávy. Blahopřáním odstoupivšího předsedy, že bude v započatých akcích pro rozvoj města usilovně pokračovat, byl volební akt ukončen.
     V dalším pořadu jednání schválen pronájem obecních pozemků získaných z revize pozemkové reformy od Nadačního velkostatku, doporučena ke kladnému vyřízení žádost Karla Kozy a Josefa Budína o koncesi hostinskou a výčepnickou schválen návrh rady MNV na pronájem domu, v němž sídlel ONV, okresní nemocenské pojišťovně, dále změna pozemků mezi obcí a Leopoldem Žákem a mezi obcí a Františkem Německým. Posledními závažnými body bylo usnesení pléna MNV o zřízení komunálního podniku a schválení návrhu rady MNV na zjednání zatímních výpůjček. K prvnímu bodu podal vysvětlení předseda MNV. Připomněl, že obec byla povinna podle nařízení okresního akčního výboru NF zřídit národní správu nad firmou Fr. Šmída, zednický mistr v Novém Městě na Mor. Rada MNV rozhodla, aby byl

Rok: 
Přepsal/a: 
Andrea Lisá