O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 253

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výkonu. Vyprázdnění místnosti CNV zabrala po určitých adaptačních úpravách Okresní nemocenská pojišťovna, místnosti finančních úřadů vyšší škola zemědělská, soudní z části Tírny lnu – národní podnik.

27. II. Uspořádaná v sále Charity oslava prvního výročí vítězného únavo 1948. Po zahrání státní hymny následovaly projevy: za Svaz osvobozených politických vězňů (S. Dvořák), Sokol (R. Musil), hasičstvo (F. Beranovský) a ROH (V. Černý). Hlavní projev hodnotící význam únorových dní pro budoucí vývoj našeho státu na cestě k socialismu měl okresní školní inspektor Mir. Šajnar.  Pořad zpestření čísly zpěvními a hudebními a zakončen Písní práce.

11. III. Konána schůze pléna místního Národního výboru za účasti 23 členů a 2 náhradníků (V. Berana a E. Králíčkové), kteří před zahájením schůze složili slib věrnosti Československé republice, Hlavním bodem pořadu jednání byla resignace dosavadního předsedy NMV Jiřího Musila a volba jeho nástupce. Na začátku schůze oznámil předseda NMV Musil, že je nucen ze služebních důvodů resignovat na funkci předsedy NMV i na členství v radě, V krátkém proslovu na rozloučenou zmínil se o tom, že po celou dobu svého úřadování měl na mysli jednom prospěch a zvelebené města a že svěřenou mu funkci předsedy vykonával rád, ochotně a nezištně, Nakonec poděkoval svým spolupracovníkům v radě i plénu NMV za jejich podporu a požádal p. Frant. Padalíka, aby se ujal dalšího řízení schůze. Ten poděkoval odstupujícímu předsedovi za všechnu jeho velikou a obětavou práci, kterou konal pro
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ivana Nováková