O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 252

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vězněn; po osvobození jako jeden z významných členů KSČ horlivě se účastnil všech budovatelských prací, jak ve svém pracovním oboru lékařském, tak i v obecní samosprávě jako člen rady MNV sociální referent. V únorových událostech roku 1948 byl zprvu členem a po resignaci odborného učitele Stan. Kotláře také předsedou místního akčního výboru. Místní organizace KSČ ztratila jeho odchodem velmi pracovitého, oddaného a iniciativního člena a funkcionáře, obyvatelstvo města a zdravotního obvodu dobrého a pečlivého lékaře.

14. II. Započato se stěhováním dosavadního novoměstského okresního Národního výboru do nově zřízených ONV ve Městě Žďáře a v Bystřici nad Pern., kteréžto nové správní úřady začaly působit podle zákona o organizaci správy již od prvního ledna tohoto roku. Nové Město, které bylo politickým střediskem okresu od poloviny minulého století, ztratilo přestěhováním všech okresních úřadů (soudu, úřadů finančních, katastrálního úřadu měřického i dalších) velmi mnoho. Místní činitelé vynaložili velké úsilí (podrobně o tom v souborném vylíčení na konci roku 1978)), aby sídlem okresu zůstalo Nové Město, ale vyšší zájmy politické a hospodářské, v neposlední míře také veliké úsilí žďárských členů okresního Národního výboru v čele s jeho předsedou A. Houfem, rozhodly v neprospěch našeho města, To se však boje o vrácení okresních úřadů nevzalo, když si bylo dobře vědomo všech těžkostí nerovného zápasu. Přestěhováním vznikly ovšem mnohé potíže. Velmi jsou postiženy hlavně úředníci přeložených úřadů, pro které nebylo vůbec možné opatřit ani ve Žďáře, ani v Bystřici byty, Jsou proto nuceni každodenně dojíždět, jistě na újmu svého pracovního

Rok: 
Přepsal/a: 
Ivana Nováková