O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 251

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dobré sněhové poměry, trvající po celý měsíc leden, umožnily sportovnímu klubu uspořádání několika velmi hodnotných lyžařských závodů. 16. ledna konán tradiční a populární závod V zlatou lyži Českomoravské vysočiny, o týden později pak krajové závody žáků a žákyň škol III. stupně. Vyvrcholením lyžařské sezony byl Memoriál Josefa Německého v jízdě na lyžích na vzdálenost 43 km, jehož vítězem se stal krkonošský závodník Cardal, a pak slavnostní otevření velkého lyžařského můstku u Jelínkova mlýna. Prvním závodům ve skoku na novém můstku, jejichž vítězem se stal známý čsl. lyžařský skokan Remza, přihlíželi významní hosté, mezi nimiž předseda ZNV Svitavský, bezpečnostní referent Sedlák,  navrhovatel můstku architekt Jarolímek a řada dalších. Spolu s nimi pak skoro tři tisíce diváků z blízka i z daleka, nadšených a spokojených pěkným a sportovně zdařilým průběhem závodů.
29. I.  Okresní a místní osvětová rada spolu s pěveckým a hudebním spolkem Smetana uspořádaly v sále sokolovny koncert Československého kvarteta ( Josefa Peška, František Vohanka, Jaroslav Svoboda a Jaroslav Háša). Třebas šlo o koncert komorní hudby, dovedl vhodně a přístupně volený pořad ( Koželuhův Kvartet D dur, Smetanův Z mého života a Čajkovského D dur ), výtečně mladými umělci reprodukovaný, zaujmout početné návštěvníky jednoho z mála skutečně hodnotných hudebních podniků v našem městě.
10. II.  Odešel z Nového Města po mnohaletém působení na nové služební místo v Gottwaldově obvodní lékař MUDr. Arnold Šich. Byl schopný a oblíbený lékař. Za okupace byl po nějakou dobu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová