O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 25

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

26. 6. Došel ostrý přípis zemského presidenta Cahy, týkající se okamžitého odstranění závad ve vnějším označení, které by připomínalo státoprávní poměry Československé republiky. Všechny štíty, návěstí, legionářské obrazy, znaky republiky, pečeti, razítka a všechna označení ,,československý“ musí být okamžitě odstraněna. Neuposlechnutí bude trestáno pokutou do výše 5000 Kč nebo trestem vězení až do čtrnácti dnů.

28. 6. Podle nařízení okresního úřadu v Novém Městě na Moravě musejí být do tohoto dne odstraněny všechny pomníky padlých, pomníky legionářské a všechny ostatní veřejné pomníky, desky a památníky, připomínající dřívější státoprávní poměry. Bylo zřejmé, že začíná vanout ostřejší protičeský vítr. Obecními dělníky za vedení místního kamenického mistra J. Sýkory byl odstraněn Štursův Pohřeb v Karpatech, jehož podstaven byl při rozebírání značně poškozen, a uložen v kůlně městského domu. Naštěstí nejcennější část pomníku, sochy, zůstala zcela neporušena. Odstraněn a uschován Štursův pomník Fr. Palackého, dále pomník presidenta Osvoboditele před budovou měšťanské školy a pamětní desky legionářů Beranovského a Seidla. Bronzové části pomníků určeny k roztavení. Stejný osud stihl také pamětní desku na rodném domě J. Štursy. (Šťastnou shodou okolností zachráněna busta presidenta Masaryka, pamětní deska sochaře Štursy a legionáře Seidla.)

5.7. Uspořádala okresní světová komise z iniciativy svého předsedy lékárníka Fr. Meda v kreslírně a v přilehlých místnostech měšťanské školy výstavu originálu akademického malíře a profesora kreslení na novoměstské reálce A. Podlouckého, dále výstavu grafických prací členů spolku Hollar a výstavu rytého a broušeného skla firmy za Žel. Brodu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Šmarda