O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 244

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Jinak ani MNV a KSČ v Novém Městě na Mor.a ani MNV a KSČ dalších 32 obcí soudního okresu neobdržel odpověď a o obcích bylo rozhodnuto bez ohledu na četné vážné důvody ve všech podáních uvedené.
       Dovolávaje se práva zákona ze dne 24.XII.1948 §5 lit b/ žádá MNV v Novém Městě na Mor.o přešetření celé záležitosti rozdělení bývalého okresu Nové Město na Mor.Aa o připojení města ke kraji Brno. V intencích p.ministra vnitra dovolujeme si žádati o přezkoumání všech místních požadavků a zájmů z hlediska veřejné správy, a to se samotnými činiteli místní správy. Doufáme pevně že bude šetřeno vážných zájmů veřejné správy, zájmů politických, hospodářských, komunikačních a jiných a že naší žádosti bude vyhověno."
        O zaslání tohoto přípisu informoval MNV v Novém Městě na Mor. krajský Národní výbor v Jihlavě a krajský Národní výbor v Brně zvláštními přípisy z 2. dubna 1949, v nichž znovu zdůraznil nutnost revise hranic krajů Jihlava a Brno a pevnou vůli Nového Města dostat se ke kraji Brněnskému.
        Všechny přípisy a žádosti zůstaly bohužel neůčinnými a při původním rozhodnutí a připojení Nového Města na Mor. ke Žďáru a ke kraji Jihlavskému zůstalo. Boj o změnu tohoto rozhodnutí však neustal, jak bude zřejmé z dalších zápisů v letech následujících.

          Zbývá ještě zmínit se o čilém stavebním ruchu v uplynulém roce. Na prvním místě je to stavba velikého lyžařského můstku nad Jelínkovým mlýnem při novoveské silnici, provedená za vydatné spolupráce oddílu ženijního vojska z Kroměříže a umožněná

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková